facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Çocuk Endokrinolojisi


Çocuklarımızın sağlığı gebeliğin başından itibaren her şeyin önüne geçmektedir. Fiziksel ve ruhsal gelişimin temelleri anne karnında atılmaktadır. Ergenliğin sonuna kadar devam eden büyüme ve gelişme süreçleri araya giren hastalıklar tarafından kesintiye uğratılabilmektedir.

Hormonlar vücudumuzun farklı bölgelerine yerleşmiş salgı bezleri tarafından üretilmekte, ihtiyaca göre kana ve dokulara salınmaktadır. Çocuğumuzun büyüyebilmesi ve fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için bütün hormonlar düzgün çalışmalıdır. Aksi halde çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Çocuk endokrinolojisi başta büyüme olmak üzere her türlü hormon ve hormonlarla ilişkili sorunlarla ilgilenmektedir. Bu ilgi alanına bazen eşlerin gebelik öncesi sağlık durumlarıda girebilmektedir. Doğumdan itibaren 18 yaşa kadar sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen çocuk endokrinoloji uzmanlığı, bu görevini yirmili yaşlara ulaşan hastalar içinde sürdürmektedir.

Çocuk endokrinolojisi;

 • Büyüme gerilikleri,
 • Boy kısalıkları,
 • Erken ergenlik,
 • Gecikmiş ergenlik,
 • Şişmanlık (Obezite) ve zayıflık,
 • Doğumsal hipotiroidi (Konjenital hipotiroidi),
 • Guatr ve tiroid bezi hastalıkları (Hipotiroidi-Hipertiroidi),
 • Şeker hastalığı (Diyabet),
 • Çok su içme (Şekersiz şeker hastalığı, diyabetes insipitus),
 • Su ve tuz kayıpları,
 • Hipoglisemi (Kan şekeri düşüklüğü),
 • Cinsel gelişim kusurları,
 • Erkek ve kız çocukların dış genital organ sorunları,
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları,
 • Kızların adet düzensizliği,
 • Aşırı tüylenme, polikistik over sendromu
 • Hipofiz bezi hastalıkları,
 • Turner Sendromu,
 • D vitamini ile ilgili hastalıklar,
 • Kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili bozukluklar
 • Raşitizm ve diğer kemik hastalıkları
 • Tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği gibi endokrinolojik sorunlarla ilgilenmektedir.           

Yenidoğan bebekte görülen konjenital hipotiroidi çocuklardaki zeka geriliğinin en önemli sebebidir. Tanısı için hızlı ve ayrıntılı bir inceleme yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavi ile zeka geriliği tamamen engellenebilmektedir. Bazı hastaların ömür boyu ilaç alması ve takip edilmesi gerekir.

Çocuk ve ergenlerde büyüme geriliği/boy kısalığı çok sık görülmektedir. Sebebinin ortaya çıkarılabilmesi için ayrıntılı bir muayene ve tetkik gerekir. Bazen basit tetkiklerle bir sonuca varılamayabilir. O zaman ilaçlarla büyüme hormonu uyarı testleri yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavi başarı şansını artırmaktadır.

Obezite çağımızın en önemli sorunudur. Tüm dünyayı ve her yaş grubunu etkilemektedir. Erkenden müdahele edilmezse tedavinin başarısı azalmakta, ilaveten şeker, tansiyon ve kan yağlarında yükseklik eşlik edebilmektedir.

Ergenlik sorunları (erken ve gecikmiş ergenlik) çocuklar ve aileler için önemli bir endişe kaynağıdır. Sanayileşmeyle birlikte havanın, suyun, yiyecek ve içeceklerin kirlenmesi bu rahatsızlıkların görülme oranını artırmaktadır. Zamanında tanı almayan çocukların boyları kısa kalmakta, yaşına uygun olmayan ergenlik belirtileri sebebiyle okul döneminde rahatsızlıklar yaşamaktadır. Uygun tedavi ile çocuklarımızın bu sorunları ortadan kaldırılmakta, ilacın kesilmesinden itibaren yaşına uygun normal fizyolojisine ulaşmaktadır. 

Çocukların fizyolojik ve psikolojik özellikleri erişkinlerden çok farklıdır. Bu yüzden doğumdan itibaren görülebilen endokrin sorunlar erken dönemde tedavi edilmezse ileri yaşlarda ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Çocuk ve ergenlerin endokrin bozukluklarının çocuk endokrinoloğu tarafından takip ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.