facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıkları hangileridir?

Çocuklarda göz hastalıklarının hepsine rastlanılabilir. Allerjik konjonktivit (göz nezlesi) her yaş grubunun en sık rastlanılan göz hastalığıdır. Yenidoğanlarda yenidoğan konjonktivitleri görülebilir. Bunlar doğum sırasında anneden bebeğe geçen amillerle (herpes, toxoplazma, rubella, gonore, citomegalovirus vb) oluşabilir.

Tüm doğumsal anomaliler (katarakt ve göz yapı bozuklukları) doğumdan itibaren ortaya çıkabilirler. Hemen ilk aylardan itibaren göz yaşı kanal tıkanıklıklarına sık rastlanır. 1-2 yaşlarından itibaren belirgin şaşılıklar ortaya çıkar.3-4 yaşlarından itibaren sosyalleşme ile birlikte bulaşıcı göz hastalıklarında artış olur.Okul çağına doğru gözlük ihtiyacı çocuklar ve aile tarafından hissedilmeye başlar.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.