facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Yenidoğan Konjonktivitleri

Hayatın ilk dört haftasında gelişen konjonktivitlere yeni doğan konjonktiviti denir. Yeni doğan konjonktiviti gümüş nitrat gibi kimsayal ajanlara karşı toksik bir reaksiyon olabileceği gibi viral, bakteriyal ve klamidyal enfeksiyonlarından kaynaklanır.

KİMYASAL KONJONKTİVİT

Gonokoksik enfeksiyonlara karşı koruyucu olarak kullanılan gümüş nitratın oluşturduğu reaksiyona bağlı olarak gelişir. Uygulamadan birkaç dakika sonra başlayıp yirdört – otuzaltı saat süren, gözde hafif ,geçici kızarıklık ve sulanmaya kendini gösterir.

Gümüş nitrat ampullerinin kullanımı  ve gonokoksik enfeksiyonlara karşı eritromisin ve tetrasiklin merhemlerinin kullanılması bu kimyasal konjonktivit görülme sıklığını azaltmıştır.

KLAMİDYA ENFEKSİYONLARI

Kadınların hamilelik boyunca %10'un da görülen klamidya enfeksiyonları, doğan çocukların %30-40'ın da konjonktivit, %10-20'sin de akciğer enfeksiyonuna neden olur. Gözdeki belirtileri tipik olarak doğumdan 5-14 gün sonra görülür. Başlangıçta sulu olan akıntı mukopurülan forma dönüşür. Kapaklarda ödem, konjinktivada kızarıklık, yalancı memran (zar) görünümüyle ortaya çıkar. Çoğunlukla hafif geçen enfeksiyon konjonktivida yapışıklığa, korneada damar ve bağ dokusu birleşiminden oluşan "pannus" adı verilen yapıya dönüşür. Tanıda özel boyalarla mikro organizmaların boyanması, hücre kültürleri, imun labaratuar testleri ve hücre çekirdek yapısından elde edilen polimerize zincir reaksiyonu gibi testler kullanılır. Tedavide amaç konjonktivit ve üst solunum yolu enfeksiyonu iyileştirmektir. Tek başına topikal  tedavi yeterli değildir. 14 gün süre ile ağızdan eritromisin  gibi antibiyotik şurup verilmelidir.

NEİSSERİA ENFEKSİYONLARI

Doğum sonrası N.Gonorrea enfeksiyonuna karşı koruyucu tedavi uygulanmasına bağlı olarak günümüzde bu enfeksiyonun sıklığı azalmıştır. Gonokokal konjonktivit doğumdan sonraki 24 – 48 saat içerisinde konjonktivada aşırı kızarıklık ve ödem, kapaklarda yoğun şişlik ve kızarıklık, pürülan akıntıyla kendini gösterir. Konjonktivada zarlar oluşabilir. Mikro organizma sağlam kornea epitelini geçebildiği için bu dokuda ülserler ve delinmeler olabilir. Tanıda  konjonktival sürüntüden alınan materyal kimyasal boyalarla boyanır. Ayrıca labaratuar ve kültür ortamlarında tanı doğrulanır. Tedavide topikal ve sistemik penisilin kullanılır.

BAKTERİYAL ENFEKSİYONLAR

Bu enfeksiyonlar gram pozitif ve gram negatif bakteriler olarak tanımlanan mikro organizma lar tarafından oluşturulur. Bunların içinde korneada ülserasyon ve delinmeye neden olduğu için özellikli olan pseudumonas cinsi enfeksiyonlara özel bir dikkat göstermek gerekir. Enfeksiyon doğumdan sonraki herhangi bir zaman diliminde görülmekle birlikte sıklıkla doğumdan 2-5 gün sonra ortaya çıkar. Tedavide gram pozitif organizmalar için %0.5 lik eritromisin merhemi, gram negatif organizmalar için aminoglikozit veya floroknolon damlalar kullanılır.   

VİRAL ENFEKSİYONLAR

Herpes simpleks tip 1 dudaklardan bulaşırken (uçuk), herpes simpleks tip 2 virüsü sıklıkla doğum kanalından bulaşır. Klinik hayatın ilk 2 haftasında kapak ve kapak kenarlarında içi sıvı dolu kesecikler (veziküler ) şeklinde  görülür. Klinik bulgular korneada dantelimsi görünümlü epitel hücre hasarı, korneanın derin tabakalarında opasite, gözün renkli kısmı olan iriste iltihap, görme siniri ve sinir tabakasında enfeksiyon odakları şeklinde görülür. Tedavide 7 gün boyunca Triflorotmidin damlası veya Asiklovir merhemi kullanılır. Konjonktivitle birlikte olan diğer sistemik enfeksiyonlar da tedavi edilmelidir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.