facebook-icon twitter-icon instagram-icon

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Anne, Baba ve Bakım Veren Kişilerin Depresyonunun Bebek Üzerindeki Etkisi


Bebek,çevresindeki erişkinlerin sağlıklı ilişkileri ile gelişmek üzere programlanmış olarak doğar. Coşkulu, mutlu, şevkatli bir ilişkiye gereksinimi vardır.Depresyonda görülebilen mutsuzluk, donukluk, içe kapanıklık, çevreye duyarsızlık, ilgisizlik, çaresizlik, huzursuzluk, öfke gibi duygular annenin bebekle duyarlı ruhsal birlikteliğini engelleyebilir.

Duyarlı ruhsal birliktelik,annenin bebeğinin farkında olması,bebeğinin gereksinim ve isteklerinin belirtileri olan davranış ve sesleri bir iletişim aracı olarak anyabilmesi ve belirtilere uygun ve devamlı yanıt verebilmesi demektir.Duyarlı ruhsal birliktelik bebeğin bilişsel,bedensel ve ruhsal gelişimi için gereklidir.Depresyonu olan anneler çocuğa rehberlik ve önderlik eden ve güven hissi sağlayan 'annelik donanımlarını'kazanmakta zorlanabilirler.Depresyondaki annelerin bebeklerinde daha az göz teması kurdukları,daha az ses çıkardıkları,daha az haraket ettikleri,daha huysuz ve gergin oldukları görülmüştür.

Depresyonu olan annelerin bebeklerinde yenidoğan komplikasyonlarıyla daha çok karşılaşıldığı,bu annelerin bebeklerinin daha uyumsuz,daha zor ve huysuz olarak tanımlandıkları,bebeklerin bakımına ilişkin daha fazla güçlük çektikleri,annelerin anne olmaya ilişkin yeterlilik duygularıyla bebeğin mizacı arasında yakın bir ilişki vardır. Bebebeğin mizacı da annenin depresyonunu etkiler.Anne-bebek ilişkisini gözlemlediğimizde, annenin yüz ifadesi, mimikleri, bebeğin yüz ifadesi, karşılıklı göz teması kurabilme ve sürdürebilme, bebeğin ses, hareket ve davranışları, iletişimdeki karşılıklılık, bebeğin kendini yatıştırma, içe kapanma ve geri çekilme davranışlarına bakılır.

a) Erken bebeklik dönemi bulguları:Aşırı ağlama, beslenme sorunları, emmeme, gülümsemede gecikme, uyku problemleri,büyüme geriliği, sık enfeksiyon geçirme, duygusal ve belişsel gelişmede gecikme, hastaneye başvuru ve yatış sıklığında artış.

b) Geç bebeklik dönemi bulguları:Etkileşim ve bağlanma sorunları,hareket, ifade edici dil ve sözel iletişimde gecikme, kendi kendine yemek yemede gecikme,katılma ve öfke nöbetleri;ısırma,anneye vurma,kontrolden çıkma ,karşıt davranışlar gibi sık rastlanan davranış sorunlarının nöbetlerinin olağandan sık ve şiddetli olması, davranış sorunları, ev içi kaza sıklığında artma, sık hastalanma nedeniyle yada yakınmalarla hekime sık başvuruların olması.

Annesi depresyonda olan bebek ve çocuk bu durumdan etkilenmeyebilir. Bazı anneler depresyonda olmalarına karşın çocukları ile çok duyarlı bir ruhsal birliktelik kurabilirler.ayrıca annede depresyonun kıs sürmesi,şiddetli olmaması ve iyi tedavi edilmesi,baba yada başka bir aile bireyi ile sıcak-şefkatli bir ilişkinin varlığı,bebeği yada çocuğu olumsuz etkilerden koruyabilir.Bazı çocuklar ise sahip oldukları mizaç özellikleri ve gelişmiş sosyal beceriler sayesinde annelerin huzursuz,olumsuz ve depresif duygudurumundan kendilerini korumayı başarabilmektedirler. Ancak erken bebeklik döneminde var olan major depresyonun bebeği etkileme oranının yüksek olduğu unutulmamalıdır.

ANNE DEPRESYONU İÇİN ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLAR

Toplumu hastalığın varlığı ve risk faktörü hakkında bilgilendirmek,aileler ile çalışan tüm sağlık çalışanlarının konu ile ilgili eğitimi,hastane çalışanlarının yakın,destekleyici,bilgilendirici yaklaşımı,bir kez yaşanan depresyonun tekrarlanma riskini aklıkda tutmak,doğum kontrol yöntemlerinin uygulanması ve istenilen,hazırlıklı gebeliklerin sağlanması koruyucu yaklaşımlardır.Geniş aileden,yakınlardan ve sağlık çalışanlarından alınan destek,öncelikle kadının annelik rolüne ilişkin yeterlilik duygusunu artırarak depresyonu önlemektedir.Özellikle eşlerinden yeterli destek almayan,evlilik ilişkilerinde sorunları olan kadınlarda doğum sonrası dönemde depresif belirtilerin ortaya çıkma riskinin daha yüksek olduğu,iyi bir desteğin bebeğin sağlığını da olumlu yönde etkilediği unutulmamalıdır.Gebelik döneminde aile ile bağlantısı olan kadın doğum uzmanı,pratisyen hekim,ebe ve hemşire ve bu döenmde aile ile bağlantısı olabiliyorsa psikolog ve çocuk hekimi aileyi annenin desteklenmesi konusunda aydınlatabilirler.Lakin buna benzer şikayetleri olan hastaların mutlaka depresyon tarama programı dahilinde psikologla iletişime geçmesi anne ve bebek için yararlı olacaktır.Çünkü 'annelik hüznü'ile benzer sempromları olduğu unutulmamalıdır.Belirtilerin tanınması ve tedaviye mümkün olduğunda çabuk başlanmalıdır.Doğum sonrası depresyon düşünülen anne mutlaka erişkin ruh sağlığı uzmanına danışmalıdır.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.