facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Azospermi

Menide hiç sperm olmaması durumudur. Genel populasyonda yaklaşık %1 oranında saptanırken infertil erkek grubunda %10'lar civarında rastlanır. En az 2 test yapıldıktan sonra azospermi tanısı kesinleşir. 2 nedenden dolayı olabilir;

1) Non Obstrüktif (üretim ile ilgili olanlar)

2) Obstrüktif (iletim ile ilgili olanlar)

Non Obstrüktif olanlarda testis yetmezliği vardır. %60 oranında nedendir.

Obstrüktif (tıkanmaya bağlı) Bu grupta sperm üretimi ile ilgili bir yetmezlik olmayıp kanallarda iletim ile ilgili bir bozukluk vardır.

Ürolog tarafından yapılan fizik muayenede tanı net olarak konulabilmektedir.

Vas deferens denilen toplayıcı kanal varlığı, ürogenital sistemin ayrıntılı değerlendirilmesi gerekirse gen mutasyon analizi yapılmalıdır.

Azospermi olgularında PESA,TESA ve MikroTESE yöntemleri ile sperm elde edilebilir.

Fizik muayenede testisler normalden küçük, FSH yüksek ve testosteron hormonu düşük seviyede ise sorun testislerde denebilir.

Testisler küçük olmakla beraber FSH ve testosteron da düşük seviyede ise hipogonadotropik hipogonadizm denen durum vardır, burada da neden hipotalamus veya hipofize ait unsur olabilir.

Azospermik erkeklerde periferik kandan kromozom analizi ve y kromozom mikrodelesyon testleri de mutlaka istenmelidir.

Kromozom anormalliği olarak en sık klinefelter sendromuna rastlanır. Bunlarda da testisler normalden küçüktür ve MikroTESE ile sperm arama işlemi yapılır.Eğer bulunursa spermler dondurulup mikroenjeksiyon tedavisine başlanır.

Sperm üretim bozukluklarından olan Sertoli Cell Only (SCO) sendromunda, matürasyon arrestinde tubeler skleroz da kalıcı bir tedavi yoktur.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.