facebook-icon twitter-icon instagram-icon

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Bademcik ve Geniz Eti


Bademcik ve geniz eti nedir?
Üst solunum yollarından giren mikropları tanıyarak vücudu savunmaya hazırlayan,burnun arka kısmı (geniz) ve boğazda dilin her iki yanına yerleşmiş (tonsil) organlardır.Özellikle hayatın ilk yıllarında ağız ve burun yoluyla gelen enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında önemli rol oynamaktadır. 

Çocuklarda özellikle bademcikler ve geniz eti hastalıkları kronik enfeksiyon odağı olabilmeleri ve ikincil problemlere neden olabilmeleri nedeni ile farklı öneme sahiptirler. 

Bademcik ve geniz etinin vucut savunmasındaki rolü nedir?
Bademcik ve geniz eti lenfoid dokunun bir parçasıdır ve lenfositler içerirler. Bu lenfositler, vücudun bağışıklık sistemine yardımcı olan antikorları üretirler. Ancak bademcik ve geniz etinin bağışıklık sistemindeki rolleri özellikle hayatın ileri dönemlerinde önemli oranda değildir ve çoğu zaman fonksiyonel değildirler. Bademcik ve geniz eti alınan kişilerde bağışıklıkla ilgili hiç bir olumsuz durumun olmaması da bunu göstermektedir. 

Bademcik ve geniz eti iltihabı nedir?
Bu organların çeşitli mikro organizmalarla oluşan akut(yeni başlayan) ve kronik(uzan zamandır) enfeksiyonudur.Hastalığın ciddiyeti neden olan mikrobun tipine ve hastanın savunma sisteminin direncine bağlı olarak değişmektedir. KBB Jimer olarak hastalığın teşhis,tetkik,ayırıca tanı ve tedavisinin  önemli olduğunu vurgular özellikle antibiyotik gerekliliğini ilgili uzmanınızın gerekli gördüğü durumlarda kullanmanızı öneririz. 

Özellikle bademcik enfeksiyonunda uygun tedavi yapılmayan hastalarda ileride kalp kapakçık problemleri, böbrek hastalıkları ve eklem romatizmaları görülebilir.Bu ihtimal bile hastalığın ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Çocuklarda sık karşılaşılan bademcik ve geniz eti enfeksiyonu kimi zaman yatakta geçirilen sıkıntılı günlere, sosyal hayatın zorlaşmasına,çocuğun psikolojisini ve hatta okul başarısını bile olumsuz etkilemektedir.

Uygun tedavi yapılmayan veya uygun tedaviye rağmen sorunları hala devam eden hastalarda bademcik ve geniz eti ameliyatı gerekli olabilir.

Bademcik ameliyatı(tonsillektomi) gerektiren durumlar nelerdir?

KBB Jimer olarak Amerikan Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Akademisinin rehberinde belirtilen gerekli durumları  kullanmaktayız.

1.Sık tekrarlayan akut bademcik iltihabı (yılda beşten, üst üste iki yıl yılda üçten fazla sayıda atak olması)

2.Tekrarlayan akut bademcik iltihabı ile birlikte

 • Kalp kapak hastalıkları
 • Ateşli havaleler

3.Kronik bademcik iltihabında tedaviye cevap vermeyen

 • Ağız kokusu
 • Dirençli boğaz ağrısı
 • Ağrılı boyun lenf bezi büyümesi
 • Tıbbi tedaviye cevap vermeyen enfeksiyon taşıyıcılığı
4.Bademcik çevresi apse gelişmiş olması

5.Boğazda tıkanma yapan (obstrüktif ) büyümeler

6.Horlama ve kronik ağız solunumu

7.Obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesi sendromu

8.Geniz eti ve bademciklerde büyüme ile beraber

 • Akciğer tansiyon artışı hastalığı - Korpulmonale
 • Yeme güçlüğü
 • Konuşma bozuklukları
 • Gelişme geriliği
9.Çene kapanma (oklüzyon) bozukluğu oluşması

10.Yüz kemiklerinde (kraniofasial) gelişme bozuklukları

11.Tümör (malignansi) şüphesi (asimetrik büyüme)

Geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) gerektiren durumlar:

a.Enfeksiyona bağlı nedenler;

 • Yılda 5 ve üzerinde antibiyotik tedavisi gerektiren geniz eti enfeksiyonu hikayesi
 • Tedaviye dirençli geniz eti iltihabı (adenoidit)
  • Orta kulak hastalıkları (Geniz eti büyümesi ile beraber ya da bariz büyüme olmadan)
  • Orta kulakta tedaviye cevap vermeyen sıvı birikimi (Efüzyonlu kronik otitis media)
  • Sık orta kulak iltihabı
  • Kulak zarında delik olup akıntının kesilmediği hastalar
  • Tedaviye cevap vermeyen kronik sinüzit

b.Tıkanmaya(Obstrüksiyon) bağlı nedenler;

 • Aşırı horlama ve uykuda sürekli ağız solunumu
 • Tıkayıcı(Obstrüktif ) nefes durması(Apne) sendromu
 • Geniz eti büyümesiyle beraber
  • Kronik akciğer hastalığı, gelişme geriliği, konuşma bozukluğu
  • Dişlerin kapanma(Oklüzyon) bozukluğu ve ağız solunumuna bağlı diş problemleri
  • Yüz kemiklerinde gelişme bozukluğu olarak sıralanabilir.

Kulak burun boğaz hekimlerince en sık yapılan ameliyatların başında bademcik ve geniz eti ameliyatları geliyor. 

Ancak aileler ameliyat için karar verme aşamasında sıkıntıya düşüyor. Genellikle, ameliyatın muhtemel risklerinden, narkoz alımından ve tekrarlayan enfeksiyonların devam edebilme olasılığından endişe ediliyorlar.Bu durumlarda KBB jimer olarak ailelerin hastalıkla ilğili her türlü durumu,ameliyatı ve sonrasını doktorlarıyla anlaşılır bir dille konuşmalarını,akıllarına gelen her türlü soruları sormalarını ve istiyorlarsa birden fazla KBB uzmanıyla görüşüp sıkıntılarını gidermelerini tavsiye ediyoruz. 

Özellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı geniz eti ve bademcik ameliyatı kararı verirken hastaların genel durumu, enfeksiyonların günlük hayatı, iş ve okul hayatını etkileme derecesi, alerjinin varlığı, tanının konduğu mevsim gibi değişkenler de etkili olmaktadır. Yaz mevsiminde bu enfeksiyonlar belirgin olarak azalmakta olduğundan ilkbahar aylarında tanı konulan hastalarda son bahara kadar beklemek bu süreçte vücut savunma sistemini güçlendirecek aşı ve tedavilerin uygulanması, varsa alerjinin kontrol altına alınması tercih edilebilir. Antibiyotik tedavisi her zaman ameliyat için bir alternatif olmakla beraber sık antibiyotik kullanımına bağlı direnç gelişimi ve yan etkileri göz önünde bulundurmak önemlidir. 

Çocuk felci aşısının yaz aylarında yapıldığı dönemlerde bademcik ameliyatlarının bu aylarda yapılmaması önerilmekteydi. Günümüzde bu aşının standart olarak yapılmıyor olması nedeni ile artık yaz aylarında da bademcik ameliyatı yapılabilmektedir. Orta kulakta sık tekrarlayan ya da tedavi ile geçmeyen sıvı birikimi nedeni ile ventilasyon tüpü takılmasına karar verilen çocuklarda bu ameliyat sırasında tıkayıcı etki yapmasa da mevcut geniz etinin alınması enfeksiyon sıklığının azalması için gereklidir.

Hangi yaşta ameliyat yapılmalıdır?
Ameliyat için kesin bir yaş yoktur. Hastaya verdiği zarara göre karar verilir. Sık kabul edilen durum bademcik ameliyatı için hastanın 3 yaşını doldurmasıdır. Geniz etinin alınması ise 1 yaşında dahi yapılabilir. Ameliyatın üst sınırı için belirlenmiş bir yaş yoktur.

Ameliyat nasıl yapılmaktadır?
Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta ve cerrahi 15-25 dakika civarında sürmektedir ancak hastanın anestezi için hazırlanması, ameliyat sonrası kanama kontrolü ve anestezinin sonlandırılması aşamaları ile birlikte toplam süre 40-60 dakikayı bulmaktadır.

KBB jimer'de TERMAL WELDİNG yöntemiyle ameliyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz.Termal Welding ile yapılan ameliyatlarda ameliyat sırasında kanamanın çok az olmasının yanı sıra ağrı standart ameliyatlara göre daha az olmakta iyileşme daha hızlı olmakta ve hastalar daha kısa zamanda normal diyete dönebilmektedir.

Özellikle büyük boyuttaki bademciklerin alınmasını takiben yara iyileşmesini hızlandırmak ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltmak amacı ile yara bölgesi kendiliğinden eriyen dikişler kullanılarak küçültülebilir.  Termal Welding ile yapılan ameliyatlar sonrasında bu yöntem de daha az gerekli olmaktadır.

10 yaş altındaki hastalar hastane ortamında rahat edemedikleri ve ev ortamında bulunmayı daha çok tercih ettikleri için genellikle ameliyat sonrası 2-3 saatlik gözlemi takiben evlerine gönderilmektedirler. Hastaneye uzak mesafede oturan çocuk hastaların ve çok küçük çocukların yanı sıra erişkin hastaların ve her yaş grubu için ek patolojisi olan tüm hastaların ameliyat sonrası en az bir gün hastanede takibi yapılmalıdır. 

Ameliyatın Riski Nedir?
Dünyada en sık yapılan ameliyatların başında gelen bademcik ameliyatında ciddi komplikasyon riski düşüktür. Cerrahiye ve/veya anesteziye bağlı risk oranı 1/13000 civarındadır. Ameliyat sonrası ciddi kanama riski ise %0,5 tir. 

Kanama en sık ilk 24 saat içinde görülmektedir. Diğer bir riskli dönem ise ameliyat bölgesinde oluşan beyaz renkli iyileşme dokusunun döküldüğü 7-14. günlerdir. Bu nedenle ameliyatı takiben ilk 2 hafta beslenme yönünden kritiktir. Hastaların herhangi bir dönemde kanama olması halinde acilen hastaneye başvurmalarının gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Bademcik ameliyatı sonrası kanamalarda genellikle hastanın anestezi altında değerlendirilmesi ve kanama odakları tespit edilerek kanamanın uygun yöntemle durdurulması gerekir. Bu şekilde müdahale yapılan hastaların en az bir gün hastanede yatırılarak takip edilmeleri uygun olacaktır. 

Ameliyat Olanlarda Farenjit Olma Riski Artar mı?
Bu inanış doğru değildir. Ameliyat olanlarda ve olmayan popülasyonda farenjit olma riski aynıdır. 

Bademcik ve geniz eti ameliyatları sonrası öneriler:

 • Ameliyat sonrası ilk bir kaç günlük dönemde tükrükle karışık pembe renkli hafif kanama olabilir. Taze kırmızı kan veya kanlı kusma olursa  doktorunuza haber vermeniz uygundur.
 • Ameliyat sonrasında 2 hafta boyunca bir miktar ağrı olması doğaldır.Ağrı özellikle yutkunma ve yutma sırasında olur ve kulağa vurabilir.Ağrı şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir, genellikle basit ağrı kesiciler yeterli olmaktadır.
 • Ameliyattan sonraki ilk 3-4 saatlik sürede hasta tam olarak anestezi etkisinden çıkmadığı için yemesi ve içmesi yasaktır. Ne zaman ağız yolu ile gıda alacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.
 • Genel olarak bol miktarda soğuk su içilmeli, yumuşak, ılık ve tahriş etmeyen gıdalar alınmalıdır.Ameliyat günü ve ameliyat sonrası 1. gün: Küçük miktarlarda ancak sık aralıklarla su, süt, meyva suları, komposto, şerbet, dondurma, tanesiz çorba, buzlu çay, ayran
  Ameliyat sonrası 2-3. günler: İlave olarak oda sıcaklığında yoğurt, nişasta peltesi, püre, makarna, puding gibi yumuşak gıdalar 4. Günden sonra: Tahriş edici ve çok sıcak olmamak kaydı ile normal diyete başlanabilir, ilk 2 hafta içinde batma ve tahriş etme riski olan ekmek kenarı, kraker, bisküvi tarzı gıdalar almayın.
  Ameliyat sonrası 2 haftalık dönemde ağrı kesici ilaçların yardımı olmadan gıdaları rahat yutamayabilirsiniz.
Özellikle:

1. Asitli ürünlerden kaçınınız (Kolalı içecekler, portakal suyu, limon suyu vb.)
2. Pipet kullanmayınız
3. Bol sıvı alınız
4. Kırmızı ve kahverengi renkli gıda ve içecekleri mümkün olduğunca almayınız (kanama ile karışabilir)
5.Acı ve baharatlı gıdalardan kaçınınız.

 • Ameliyat sonrası konuşmanızın genizden gelmesi normaldir ve bu durum 3 hafta kadar sürebilir. Bu sorun nadiren daha uzun sürmekte olup genellikle tedaviye cevap vermektedir. Sesin oluşumunda boğazdaki hava boşluğunun hacminin rolü vardır bu nedenle bademciklerinizin boyutu ile orantılı olarak ameliyat sonrası ses tonunuzda hafif bir değişiklik kalıcı olarak oluşabilir.
 • Ameliyat sonrasında ateşinizin 0,5-1 derece artması normaldir. Daha yüksek ve uzun süreli ateş genellikle susuz kalmaktan kaynaklanır. Bol sıvı almanıza rağmen ateşiniz yüksek seyrediyorsa doktorunuzu arayınız.
 • Ameliyat bölgesinde beyaz, kirli gri renkte bir zar oluşacaktır. Bu zar doğal iyileşme sürecinin bir parçasıdır ve ortalama 2 hafta içinde kaybolur.
 • Az sıvı alan ve yetersiz beslenen kişilerde daha sık olmak üzere nadiren ameliyat sahası iltihaplanabilir ve nefeste kötü koku oluşabilir. Bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

AMELİYAT SONRASI FAALİYETLER
Çocuklar ameliyat sonrası 3-4 gün evde dinlenmelidirler. Ameliyattan bir hafta sonra okula dönebilirler. En az iki hafta spor faaliyetlerinde bulunmamalıdırlar.

Yetişkinler ameliyattan 7-10 gün sonra kontrol muayenesini takiben çalışmaya başlayabilirler. İki hafta boyunca sportif ve yorucu faaliyetlerden kaçınmalıdırlar.

Ameliyat sonrası 5. Günden itibaren ilk 15 gün ılık su ile olmak üzere banyo yapılabilir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.