facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Endometriozis

Rahim içi endometrium tabakasının rahim dışında tüpler,yumurtalıklar ve batın içerisindeki organların üzerinde bulunması durumudur.

Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10 nunu etkilemektedir.Endometriozis tanısı manyetik rezonans yöntemi ile yaklaşık %80 oranında,endometriomalar ise yaklaşık %98 oranında saptanmaktadır.Genel olarak endometriozis östrojen bağımlı bir hastalıktır.

Endometriozis gelişimi genetik,anatomik,endokrin ,immünolojik ve çevresel faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Endometriozis olan kadınların birinci derece akrabalarında daha sık endometriozis bulunmuştur.Ailesel endometriozis olguları erken yaşta başlar ve semptomlar daha şiddetli seyreder.Endometriotik odakların sitogenetik analizinde 17.kromozomda artan anöploidi ve heterozigozite gösterilmiştir. 

Endometriozis Ve İnfertilite 

Subfertilite ,dismenore,disparoni,kronik ağrı endometriozis semptomlarındandır.

Endometriozis kesin tanısı laporoskopi ile lezyonlardan biyopsi alınarak konur.Ayrıca CA-125 in 35 in üzerinde olması tanıda faydalı olmaktadır.HSG de hipertrofik endometriuma bağlı dolma defekti görülebilir.Endometriotik odakların çıkarılması laparoskopi aracılığılıyla yapılmaktadır.

Endometriozis pelviste şekil ve yapı bozukluğuna yol açmışsa cerrahi uygulanmalıdır.Tanısal laporoskopi esnasında görülen endometriotik odakların çıkarılması veya koterize edilmesi gebelik oranını yaklaşık % 50 oranında arttırmaktadır.Endometriozisin kendisinin over rezervini azalttığı düşünülmektedir.Endometriomaların çıkarılması esnasında sağlıklı over dokusuna da bir miktar zarar verilmektedir.

Endometriozis olgularında IVF uygulamasının, hem bekleme tedavisinden hemde aşılama tedavisinden daha iyi olduğu gösterilmiştir.İleri evre endometriozis olgularında IVF öncesi analog kullanımının olumlu etkisi görülmüştür.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.