facebook-icon twitter-icon instagram-icon

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Burun Estetiği - Rinoplasti


Jimer Estetik ve Lazer Kliniğimizde burun ameliyatları kişilerin başvuru sebeplerine göre ayrı ayrı ele alınmaktadır.Burun ameliyatları şu şekilde sınıflanabilir;

Estetik burun ameliyatı (Rinoplasti)
Septorinoplasti (Estetik ve fonksiyon ameliyatı)
Mini rinoplasti (Tip plasti-Burun ucu estetiği)
Mikrorinoplasti (Ameliyatsız burun estetiği)
Sekonderrinoplasti (Düzeltim ameliyatları)
Septum ve konka cerrahisi (Nefes alma zorluklarının tedavisi)

Burun ameliyatları her ne kadar yukarıdaki gibi sınıflanabilse de, bazen aynı ameliyatta yukarıdaki tekniklerin birkaçı kombine edilebilir ve aynı ameliyatta birden fazla sorun tedavi edilebilir.

Estetik burun ameliyatı (rinoplasti) estetik cerrahi ameliyatlarının en yaygın olarak uygulananıdır. Estetik burun ameliyatı burnunuzu küçültebilir veya büyültebilir, burun ucunun veya kemerinin şeklini değiştirebilir, burun deliklerinizin genişliğini daraltabilir veya burnunuzla üst dudağınız arasındaki açıyı değiştirebilir. Genellikle nefes alıp verme fonksiyonları normal olan ve sadece estetik görünümden şikayetçi hastalara uygulanan bir operasyondur.

Septorinoplasti ( Estetik ve Fonksiyon ameliyatı)ise burun kıkırdağında eğrilik nedeniyle nefes alıp verme fonksiyonlarında zorlanan ve beaberinde estetik rinoplasti ameliyatı olmak isteyen kişilere uygulanır.Eğri olan burun kıkırdağı (septum) düzeltilir, burun fonksiyonları onarılır ve sonrasında estetik burun ameliyatı yapılarak kombine bir ameliyat gerçekleştirilmiş olur.

Mini rinoplasti (Tip plasti-Burun ucu estetiği)esas itibarı ile burun estetiği (rinoplasti) operasyonlarında zaten uygulanmakta olan bir yöntemdir. Rinoplasti ameliyatları genel anlamda burun sırtının alın bölgesi ile olan harmonisinin sağlanması, kişinin nefes alıp verme fonksiyonlarını düzenleyen septum ve konkal yapıların düzeltilmesi ve burun ucunun yeniden şekillendirilmesi aşamalarını kapsar. Tip-plasty adını verdiğimiz ameliyat ise burun sırtına ve septal ve konkal yapılara dokunmadan, sadece burun ucuna yönelik yapılan girişimler için verilen bir isimdir.burun sırtında kemik ve kıkırdak yapılarda fazlalığı olmayan, nefes alıp verme fonksiyonları normal olan ve sadece burun ucuna yapılacak değişiklikler ile burun-yüz oranları oluşturulabilen kişiler için uygundur. Bu anlamda aslında bizlere burun estetiği için başvuran kişilerin pek az bir kısmı bu ameliyata adaydır.

Mikrorinoplasti (Ameliyatsız burun estetiği) Ameliyatsız yöntemler ile burun bölgesinde bazı değişiklikler yapılabilir.Bunlar;

1-Konuşma ve mimik hareketleri ile burun ucunun aşağı veya yukarı hareketlenmesi olan kişiler botox uygulamasından fayda görürler. Burun ucunun hareketlerini sağlayan bu kas botox uygulamaları ile dondurulabilir ve istenmeyen hareketlerden kurtulmak mümkün hale gelir.

2-Burun sırtında veya ucunda düzensizlik ve çöküntüleri olan kişilerde yaptığımız işlem bu bölgenin dolgu maddeleri ile doldurulması işlemidir. Dolgu maddeleri enjeksiyonu bilindiği gibi kalıcılık süresi kısıtlı bir uygulamadır fakat birçok hastamız geçici bir süre de olsa bu işlemlerden fayda görmektedir.

3-İple burun estetiği işlemi ise lokal anestezi ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Burun ucu kıkırdaklarının iple asılması sonucu burun ucu düşüklüğü olan hastalarımız bu şikayetlerinden kurtulabilirler.

Sekonderrinoplasti (Düzeltim ameliyatları ) Daha önce bir veya birden fazla burun ameliyatı geçiren, ameliyatın estetik veya fonksiyonel sonuçlarından memnun kalmayan kişilerin tekrar ameliyat olmasını gerektiren durumların ortaya çıkmasına “sekonderrinoplasti” veya “revizyon operasyonu “ adını vermekteyiz.

Kliniğimizde, daha önce burun ameliyatı yapılan, ameliyatla ilgili sorunlar yaşayan kişilere estetik ve fonksiyonel düzeltim ameliyatları kişiye özel olarak planlanmakta ve başarıyla gerçekleştirilmektedir. Dokuların durumu ve hastanın şikayetleri değerlendirilir ve ihtiyaca yönelik işlemler yapılır

Septum ve Konka Cerrahisi Burun içinde, burun orta noktasında bulunan ve kemik-kıkırdak yapıdan oluşan bölüme septum adını vermekteyiz. Konkalar ise burun içinde yer alan ve nefes alma fonksiyonlarını üstlenen kısmen kemik yapıda fakat çoğu zaman yumuşak dokular barındıran yapılardır. Burun kıkırdağının eğri olmasına ve havayolunu tıkayacak hale gelmesine “septumdeviasyonu”, konkaların büyüyerek solunum yolunu daraltmasına ise “konkahipertrofisi” denir.

Septumdeviasyonu ve konkahipertrofisi görüldüğü gibi tamamen burun fonksiyonlarıyla ilgilidir. Burun estetik görünümünde değişiklik istemeyen ve sadece fonksiyonlarının düzeltilmesini isteyen kişilerde uygulanan operasyondur.

Ameliyat Sonrası: Estetik burun ameliyatı yaklaşık 1.5- 2 saat kadar süren bir ameliyattır. Hastanede kalma süresi 1 günü geçmez. Küçük değişikliklerin yapılacağı durumlarda lokal anestezi seçilebilir fakat kemiğe de müdahale edilmesi gereken durumlarda genel anestezi en uygun seçim olmaktadır. ilk 2-3 gün göz altlarında morarma ve şişlikler olması doğaldır. Bu renk değişiklikleri yaklaşık 1 hafta kadar sürer fakat ameliyata ait şişlikler bir süre daha kalabilir. Şunu unutmamamız gerekir ki ameliyat sonrası burun son şeklini ancak 6 ay- 1yıl sonrası almaktadır. Kemiğe müdahale edilmiş ise 1 hafta kadar burun ateli adını verdiğimiz özel bir plaster (plastik kalıp) kullanılır. Bu plaster alındıktan sonra da ,özellikle ilk 6 ay, darbe ve travmalara karşı korunmak gerekir. Açık teknik ile yapılan ameliyatlarda emilmeyen dikişler kullanılır ise ,burun ucunda bulunan bu dikişler 1 hafta sonra alınır Burun iç kısmında, emilen (kendiliğinden düşen) dikişler kullanıldığından bu bölgenin dikişleri alınmaz.

Burun ameliyatlarından sonra tampon uygulaması günümüzde pek kullanılmamakta, bunun yerine septum desteği sağlayan ve nefes almaya da imkan veren uçlarında delik bulunan silikonlu destekler kullanılmaktadır.Özetle alçı ve tampon kullanımının azalması ile rinoplasti operasyonu iyileşme süreci hastalarımızın konforunu arttırmaktadır.

Komplikasyonlar (Sorunlar): Estetik burun ameliyatı ile ilgili en büyük sorunlar yine estetik kaygılı olarak oluşmaktadır. Ameliyat öncesi uygun planlama bu sorunları en aza indirir. Burun deliklerinden ameliyat sonrası sızıntı olabilir. Ağrı ve enfeksiyonrinoplasti ameliyatı sonrası sık görülen sorunlar değildir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.