facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-iconJimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Fetal Ekokardiyografi

Fetal Ekokardiografi nedir ?
Fetal Ekokardiografi veya kısaca "fetal Eko" anne rahmindeki bebeğin kalp hastalıkları açısından taranması amacıyla, ultrason benzeri ileri teknolojili renkli Doppler ekokardiografi cihazları ile yapılan bir görüntüleme ve tarama yöntemidir.
 
Fetal Eko ile bebeklerdeki olabilecek doğuştan kalp hastalıklarının çoğu  daha doğmadan önce tanı alabilir. Ancak anne karnındaki bebeğin çok küçük olması, bir sıvı içinde yüzüyor olması ve sürekli hareket etmesi gibi nedenlerle kalp hastalığı tanısının % 100 doğrulukta konması her zaman mümkün olmayabilir.

Fetal ekokardiyografi kimlere yapılmalıdır?
1. Kadın Hastalıkları ve doğum doktorunun yaptığı genel ultrason incelemesi sırasında,  bebeğin kalp ve dolaşım sistemi görünümünün  normal olmadığından şüphelenmesi durumunda,
2. Annede veya yakın aile bireylerinde daha önceden doğuştan kalp hastalığı olan bebek öyküsünün olması (Böyle bir durumda ikinci defa doğuştan kalp hastalığı görülme sıklığı 2-3 kat daha fazladır).
3. Gebelik sırasında diabet (gestasyonel diabet) belirlenmesi ya da anne adayında daha önceden bilinen diabet hastalığının olması,
4. Annede bağ dokusu hastalıklarından birisinin (SLE, Sjögren sendromu gibi) olması, (bu annelerden doğan bebeklerin kalplerinde sıklıkla "doğuştan AV tam blok" ismi verilen kalp ritim bozukluğu görülmektedir).
5. Annenin gebeliğin erken dönemlerinde özellikle hamileliğin ilk 3 ayında bebeğin organ gelişimini olumsuz yönde etkileyecek ilaç, zararlı madde yada ışınlara maruz kalması,
6. Annenin gebeliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyon hastalıklarını geçirmiş olması,
7. Yapılan aminyosentezde, yani bebeğin içinde yüzdüğü amnion sıvısından alınan örnekten yapılan genetik incelemede, kromozom bozukluğu belirlenmesi veya kadın doğum takiplerinde yapılan ultrason kontrollerinde kromozom bozukluğunu düşündüren bulguların mevcut olması,
8. Ultrason incelemesi sırasında bebeğin diğer organlarında (örneğin beyin, böbrekler, mide-bağırsak gibi) gelişimsel bozuklukların belirlenmesi durumunda,
9. Bebek kalp seslerinin dinlenmesi sırasında, bebeğin kalp hızında uzun süre devam eden hızlanmaların veya yavaşlamaların  olması, bebeğin kalp ritminin düzensiz olması durumunda,
10. Annede fenilketonüri benzeri, doğuştan kalp hastalığı sıklığının fazla olduğu hastalıklardan birisinin mevcut olduğunun bilinmesi durumunda,
11. Bazı merkezlerde 35 yaş üzeri gebeliklerde ve çoğul (ikiz, üçüz) gebeliklerde de fetal ekokardiyografi  rutin olarak uygulanmaktadır. Nadir olarak da bazan anne babanın endişelerinin giderilmesi için fetal eko yapılır.
 
Fetal Ekokardiografi ne zaman yapılır ?
Fetal ekokardiyografi 16-18. gebelik haftalarından itibaren yapılmaya başlanır. Her hangi bir şüphe durumu varsa, kadın doğum bölümünün rutin kontrolleri ile birlikte fetal eko incelemeleri de tekrarlanır. Eğer bebekte "hidrops" benzeri acil bir durum varsa, doğuma kadar çok daha sıklıkla fetal eko incelemesi tekrarlanır. Eğer bebek için hayati rizk varsa, gerektiğinde erken doğuma karar verilip verilmemesi açısından kadın-doğum, anestezi, çocuk kalp damar cerrahisi ve çocuk kardiyolojisi uzmanlarından oluşan bir konseyde durum değerlendirmesi yapılır.
 
Ciddi doğuştan kalp hastalığı olan bir bebeğin doğumunun zamanlaması oldukça önemlidir ve bir ekip çalışması gerektirir. Bazı ciddi doğuştan kalp hastalıkları vardır ki; bunların varlığının önceden biliniyor olmasının bebek açısından birçok avantajları vardır; Bu bebekler çoğu zaman anne karnında çok fazla bir belirti vermeksizin doğuma kadar sorunsuz yaşasalar da doğumdan hemen sonra göbek kordonunun kesilmesi ile birlikte ciddi solunum ve dolaşım yetmezliği tablosuna girerler. Bazı bebeklere hiç zaman kaybetmeden kalple ilgili bazı tıbbi veya cerrahi girişimlerin yapılması gerekir.
 
Bir anda yenidoğan ekibi; yenidoğan doktorları, eğer o merkezde varsa çocuk kardiyoloji doktorları ve kalp cerrahları yoğun bakım şartlarında bir şeyler yapmaya çalışırlar. Bir yandan da acilen sevk yapacakları bir merkez aramaya koyulurlar.
 
 
Dikkat ! 
Bilindiği gibi gerek "çocuk kardiyoloji" merkezleri ve gerekse "çocuk kalp damar cerrahisi" merkezleri her hastanede yoktur ve belli büyük merkezlerde bulunurlar. İşte bu gibi durumlarda; eğer doğacak olan bebekteki ciddi doğuştan kalp hastalığı önceden bilinirse, anne doğumdan çok önce böyle büyük bir merkeze yönlendirilir ve doğumunu orada yapması sağlanır. Böylece hasta bebek o hasta hali ile apar topar bir merkeze sevk edilmemiş olur. Ne hasta bebek, ne sağlık personeli, ne ambulans ekibi ve ne de bebeğin anne-babası gereksiz bir telaş içine girmemiş olurlar. Ayrıca ciddi kalp hastalığı olan bebeklerin hastaneden hastaneye sevk edilmelerinin de ayrı bir hayati rizki olduğu bilinmelidir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.