facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Adenovirus Enfeksiyonları

40 çeşit Adenovirüs serotipinin yaklaşık 19 çeşidi göz enfeksiyonuna neden olur. Faringo konjonktival ateş ve epidemik kerotokonjonktivit olmak üzere 2 klinik şekilde görülür. Hastalık dijital temas ve hava yoluyla bulaşır. Tanı çoğunlukla klinik olarak konulur. Viral enfeksiyonlarda labaratuvar ve patalojinin tanıdaki yeri çok fazla değildir.

FARİNGO KONJONKTİVAL ATEŞ

Sıklıkla tip 3, 4 ve 7 virüsler faringokonjonktival enfenksiyona neden olur. Kulak önü lenf bezlerinde şişlik, gözde sulu akıntı, konjonktivada kızarıklık ve kemozis olarak adlandırılan konjonktivada sıvı toplanması hastalığın klinik bulgularıdır. Nadir görülen kornea tutulumu batma hissi ve bulanık görme neden olur. Ortalama 2 hafta içerisinde bu semptomlar kaybolur.

EPİDEMİK KEROTOKONJONKTİVİT

Sıklıkla tip 8,19 ve 37 virüsler epidemik kerotokonjonktivik enfeksiyona neden olur. Faringo konjonktival ateşe göre daha ağır bir klinik seyir gösterir. Enfeksiyonun  bulaştığı ancak klinik bulguların ortaya henüz çıkmadığı dönem olan"Prodromal Dönem" bu hastalarda 6 – 12 gün kadardır. Hastalık kendini kulak önü lenf bezlerinde şişlik, gözlerde sulu ve mukuslu akıntı, konjonktivada abartılı kızarıklık ve ödem gibi klinik bulgularla gösterir. Ayrıca konjonktiva altında kanama ve konjonkti ile kapak arasında yapışıklığa neden olan yalancı yada gerçek memranlar oluşabilir. Hastalığın 6-13. günlerinde gözde batma hissine ve görme azlığına neden olan kornea epitel tutulumu görülebilir. 14. günden sonra vakaların yaklaşık %25 – 50 arasında epitel altında opasiteler (lekeler) oluşabilir. Oluşan bu opasiteler uzun süreli  görme kaybı ve ışık etrafında haleler görülmesine neden olur. Hastalık çoğunlukla 7-21 günde düzelir.    

TEDAVİ

Tedavide amaç imun sistem enfeksiyonla mücadele ederken,kişinin göz  semptomları rahatlatmaktır. Soğuk kompres, damarların büzüşmesine neden olan vazokonstürüktüf ajanlar, suni gözyaşı damlaları, kortizonlu damlalar tedavide kullanılır.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.