facebook-icon twitter-icon instagram-icon

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Excimer LazerExcimer Lazer

EKZİMER LAZERLE MİYOPİ, HİPERMETROPİ VE ASTİGMATİZMA TEDAVİSİ

Ekzimer lazer, miyopi (yakın görüş), hipermetropi (uzak görüş) ve astigmatizma (dalgalı görüş) gibi gözün kırılma kusurlarının tedavisinde kullanılan bir lazer yöntemidir.

Gözün kırılma kusurlarının tedavisinde gözlük camları ve kontak lensler kullanılır ancak kırılma kusurlarının yapısal olarak tedavisinde kullanılamaz. Buna mukabil ekzimer lazer yöntemi gözün kırılma kusurlarını yapısal olarak düzeltir. Lazer tedavisi uygulanacak kişinin memnuniyeti için yöntemin avantaj ve dezavantajlarının iyi anlatılmış olması ve hekimin hastanın beklentilerini iyi analiz etmiş olması gerekir.

Excimer lazer nedir?

Excited (uyarılmış) dimer (gaz) kelimelerinin birleşmelerinden oluşur. Lazer tedavisinde kullanılan argon florür gazı yüksek voltaj ile uyarılarak 193 nm dalga boyuna sahip homojen (tek tip) lazer ışınını oluşturur. Bu lazer ışını aletin içindeki mercek ve aynalardan geçerek tedavi edilen gözün kornea dokusuna ulaşır. Uygulama bilgisayar kontrolünde otomatik olarak yapılır. Gelişmiş ekzimer lazer cihazlarında hastanın gözünü kontrol dışı oynatması durumunda olabilecek yan etkileri engellemek amacıyla göz takip (eye tracer) sistemi mevcuttur.

Ekzimer(Excimer) lazer tedavi yöntemleri?

Ekzimer lazer ile farklı lazer tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlar fotorefraktif

Keratektomi (PRK) , lazer insutu keratomilozis (LASİK) ve LASEK dir. Lazer uygulanacak bölgenin hazırlanışı bu üç yöntem arasındaki farklılığı oluşturur. Bilgisayar tarafından otomatik olarak hazırlanan ve uygulanan lazer tedavisi ise bu üç yöntem için aynıdır. Excimer lazer miyopta korneanın merkezini, hipermetropta çevre dokusunu, astigmatlarda ise uygun bölgeyi düzeltir.

PRK Nedir ve Hangi Hastalara Uygulanır?

Gözün ön kısmında kırıcılığı en yüksek olan saydam yapıya kornea denir. Fotoğraf makinesinde objektife karşılık gelir. Bu dokunun en dışında epitel tabakası onun altında bowman zarı, stroma , descemet zar, endotel olmak üzere beş mikroskopik tabakası mevcuttur. En yüzeysel tabaka olan epitel tabakası alkolle, mekanik yöntemlerle kaldırıldıktan sonra alttaki stromaya lazer uygulanarak gözün kırılma kusuru düzeltilir. Lazer uygulandıktan sonra göze uygulanan kontak lens 2-3 gün sonra çıkartılır.

Lasik Nedir ve Hangi Hastalara Uygulanır?

Ekzimer lazer ile gözün kırılma kusurlarının tedavisinde kullanılan en gelişmiş yöntemdir. Bu yöntemde keratom adı verilen otomatik bir bıçakla korneanın yüzeyinden yaklaşık 150 mikron kalınlığında bir zar kaldırılır. Kaldırılan zar bir menteşe aracılığıyla korneaya tutunur. Menteşe burun köküne yakın ya da üstte yarıda olacak şekilde ayarlanır. Tercihen üstten menteşeli olanlar sonradan oluşabilecek kuru göz riskini azaltır. Kaldırılan zarın altındaki stromal dokuya lazer uygulanır. Lazer uygulanan stromal yatak kurutulduktan sonra kaldırılan zar yerine yerleştirilir. Tedaviden sonra kontak lens uygulanmaz. Uygulamadan sonraki 5-6 saatlik zaman dilimi içinde geçici hafif yanma ve batmalar olabilir. Bu yanma ve batmaların çoğunluğu 24 saatlik zaman dilimi içinde düzelir.

Neden Çoğunlukla lasik tercih Edilir?

 • Lasik PRK’ya göre gözde daha az yanma, batma ve ağrıya neden olur.
 • Lasik yapılan hastalar daha erken iyileşir ve daha hızlı görme keskinliğine ulaşır.
 • Lasik uygulanan yüksek numaralı hastalarda PRK’daki gibi yüksek oranda numara tekrarı ve korneal bulanıklık görülmez.
 • Lasik düşük ,orta ve yüksek miyopları düzeltirken PRK beş derce ye kadar olan kırılma kusurlarında etkilidir.

Lasek nedir?
Lazer uygulanacak bölgedeki epitel hücrelerini birbirinden ayırmadan altındaki stromal dokudan ayırarak lasik cerrahisinde elde edilenden daha ince bir zar oluşturulur. Oluşturulan zar yine menteşe aracılığıyla korneaya bağlı kalır. Zar alkol kullanılarak oluşturulur. Zarın altındaki stromaya lazer uygulanarak zar eski yerine yerleştirilir. Göze kontak lens uygulanarak işlem sonlandırılır. Lasikteki flep (zar) komplikasyonlarını azaltmak , ince korneası olan hastalarda gözün kırılma kusurlarını tedavi edebilme şansı oluşturduğu için tercih nedenidir.

Lasik tedavisi kimlere uygulanır?

 • 18 yaşından büyük kişiler.
 • Son bir yıl içinde göz kusuru 0.50 dereceden fazla artmamış kişiler.
 • Gözünde ve vücudunda lazer tedavisini engelleyecek rahatsızlığı olmayan kişiler.
 • Psikolojik rahatsızlığı olmayan kişiler.
Lazer tedavisi kimlere uygulanmaz?
 • Gerçekçi beklentisi olmayanlara.
 • Tek gözlü olanlara.
 • Doğuştan ve ya sonradan korneal rahatsızlığı olanlara
 • Gözünde akut enfeksiyonu olanlara.
 • Bağ doku hastalıgı ve vasküliti (damarsal rahatsızlıklar) olanlara.
 • Gözünde aktif uçuk hastalığı olanlara.
 • Alerjisi ve ileri derecede kuru gözü olanlara.
 • Göz tansiyonu olanlara
 • Gözünde katarakt ve şeker hastalığına bağlı retina rahatsızlığı olanlara.
 • İleri derecede keratokonusu olan hastalara.
 • Gebe ve Emziren kadınlara.
 • ACCUTAN ,İMİTREX gibi ilaç kullanan kişilere.
Lazer Öncesi Hazırlık ve Uygulama

Lazer tedavisi olacak kişinin istekli olması önemlidir. Kontak lens kullanan kişiler sert kontakt lensleri lazer uygulamasından 3-4 hafta, yumuşak kontakt lensleri 10 gün önce çıkartmalıdır. Aspirin gibi kanamaya neden olabilecek ilaçlar lazer uygulamasından 2-3hafta önce kesilir. Lazer tedavisini engelleyebilecek diğer hastalıklar araştırılır. Kişinin görme keskinlği değerlendirilir. Lazer tedavisi uygulanan bölge olan kornea ve göz içi merceği değerlendirilir. Göz içi tansiyonu ölçülür. Gözün sinir tabakası (retina), gözyaşının durumu değerlendirilir. Topografiyle korneanın ön yüzünün haritalanması yapılır. Pakimetre ile korneanın kalınlığı ölçülür. Hasta lazerle ilgili bilgilendirilir,soruları cevaplandırılır ve düşünmesi için zaman verilir ve tereddütleri giderilmeye çalışılır. Lazerle ilgili yazılı onay alınır.

Uygulama

Öncelikle hastayla ilgili bilgiler lazerin bilgisayarına kaydedilir. Hastanın gözüne uyuşturucu damla damlatılır, gözkapağı ve kirpikler antiseptik solüsyonla silinir ve kişiye lazer uygulaması sırasında yapması gerekenler anlatılır. Göz steril örtüyle örtülür. Göz kapaklarının kapanmasını engellemek için blefarosta denilen alet takılır. Kişiye yeşil lazer ışığına bakması söylenir PRK’da alkole epitel (kornea yüzeyindeki hücreler) kaldırılarak korneal stroma açığa çıkartılır. Lasik cerrahisinde keratom bıçağıyla korneal zar oluşturulur. Oluşturulan zar kaldırılır ve açıkta kalan korneal stromaya hekimin ayak pedalıyla kumanda edilen lazer ışınları uygulanır. Stromal yatak steril solüsyon ile yıkanır. PRK yapılan gözlere kontak lens takılır, lasik yapılan gözlerde korneal zar tekrar stromal yatağa yerleştirilir. Göze antibiyotikli ve kortizonlu damla damlatılarak işlem sonlandırılır.

Girişim Sonrası Nelere dikkat Edilmeli

Lazerden sonra 30 dakika içinde hasta kontrol edilir. Zarın kayıp kaymadığına ve zar altında artık materyal ve kirpik gibi yabancı cisimlerin varlığına bakılır. Uyuyuncaya kadar kullanmak üzere suni gözyaşı ve antibiyotikli damlalar verilir. Gece takmak için güneş gözlüğü ve gözün ovuşturulmaması önerilir. Bir gün sonra kontrolü yapılarak suni gözyaşı, antibiyotikli ve steroitli damlalar önerilir. Lasikten sonra bir gün, PRK ‘dan sonra üç gün boyunca göze su ve yabancı cisim değdirilmemesi önerilir.

Lazer Uygulamasının Komplikasyonları Nelerdir?

 • Numaranın az veya fazla düzelmesi
 • Yara yeri iltahabı.
 • Düzeltilen kırılma kusurunun tekrarlaması: PRK sonrası daha sık görülen bu durum, Lasik sonrası daha az sıklıkta ve miktarda görülür.
 • Zarla ilgili problemler: Zarın tamamen serbest kalması, zarın korneanın tüm kalınlığını tutması, zarın tam oluşturulamaması gibi durumlarda farklı müdahale yöntemleri uygulanır. Sıklıkla ince zarlarda karşılaşılan kırışıklık görme azalmasına neden olur. Kırışıklık düzeltilerek sorun giderilir.
 • Korneada bulanıklık: Sıklıkla PRK’da görülen bu durum Lasik’te görülmez.
 • Haleler görme : Işık etrafında haleler görme ilerleyen zaman dilimi içinde azalarak sıklıkla kaybolur. Hipermetroplarda miyoplara göre daha az görülür.
 • Gece görüşünde azalma: Karanlık alanla aydınlık alan arasındaki farklılığı seçebilme yetisi olan kontrast duyarlılık lazer sonrası azalır. Buna bağlı olarak gece görüşü düşer. Bu durum sıklıkla 6 ay -1 yıl içinde düzelir.
 • Yakın görüşünde azalma: Sıklıkla miyop, miyop astigmatlarda ve 40 yaş sonrası ortaya çıkar. 40 yaş öncesi ortaya çıkanlar sıklıkla düzelir.

Sıkça Sorulan Sorular

*Lazer uygulandıktan sonra tekrar lazer uygulanabilir mi?

Kornea kalınlığı yeterliyse tekrar lazer uygulanabilir.

*Kurala aykırı astigmatı olanlara lazer ile tedavi edilebilir mi?

Özel lazer programları ile tedavi edilebilir.

*Numarada yetersiz düzelme olduğu durumlarda kontakt lens kullanılabilir mi ?

Evet kullanılabilir.

*Lazer tedavisi körlüğe neden olur mu?

Lazer tedavisinde esas olan lazer öncesi iyi bir muayenenin yapmasıdır. Görmeyi azaltabilecek olası sinir tabakası rahatsızlıkları ciddi sorunlara neden olmadan tedavi edilmeli gerekirse lazer tedavisi ertelenmeli. Görmeyi azaltabilecek zardaki kırışıklıklar ve zar altı birikintiler gibi durumlar tedaviyle düzeltilebilir.

Her göz cerrahisi beraberinde körlük riski taşımaktadır.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.