İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra 2009 yılında lisans eğitimi için Abant İzzet Baysal Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamıştır. 2012-2013 yılları arasındaki eğitim-öğretim yılını Bursa Uludağ Üniversitesinde Farabi öğrenci kapsamında tamamlamıştır. 2009 yılında başlayan lisans eğitimini 1 yılı ingilizce olmak üzere 2014 yılında tamamlamıştır.2014-2016 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversite yılları boyunca huzurevleri ve rehabilitasyon merkezerinde gönüllü stajlar yapmıştır. 2014-2016 yılları arasında Özel Bahar Hastanesinde görev almıştır. 2016-2017 yılları arasında kendi özel ofisinde danışmanlık hizmetine devam etmiştir. 2018 yılı itibari ile Özel Jimer hastanesinde göreve başlamıştır. Evli ve 1 çocuk annesidir.
*Aile danışmanlığı (Çocuk ve Ergenler için) Eğitimi
*Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi
*Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
*Oyun Terapisi
*MMPI,CAS,WİSC-R, Stanford Binet uygulayıcı sertifikası
*Psikolojik testler eğitimi
*İnternet Bağımlılığı Eğitimi
*Şema Terapi Eğitimi
*EMDR Eğitimi
*Çocuklarda Kognitif Terapi eğitimi
*Çocuk Gelişim Uzmanlığı gibi Eğitimler Almıştır.