facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

İskelet Displazileri

İskelet displazileri dediğimiz hastalık grubu genetik geçişli hastalıklar içinde yer almaktadır. Çok farklı tipleri bulunmaktadır. Bazıları geç belirti verebildiğinden tanı koyabilmek zordur. Mukopolisakkaridoz ve akondroplazi tipik bulguları olduğu için en çok tanınan iskelet displazileridir. Orantısız boy kısalığına yol açmakta, kollar ve bacaklar gövde ve başa göre belirgin kısa kalmaktadır. Tanıda gebelik öncesi, gebelikte ve sonrasında genetik testlerden yararlanılabilir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.