facebook-icon twitter-icon instagram-icon

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Meme Sağlığı ve Hastalıkları


MEMENİN YAPISI    

Meme, kadının temel üreme organlarından birisidir. Bu organın gelişimi, kadın yaşamının farklı evrelerinde, farklı safhalardan geçer. Memenin gelişimi daha anne karnındayken başlamaktadır. Ergenlikle birlikte görülen değişim gebelikle devam eder. Adet zamanlarında ve menopozla da çeşitli değişiklikler oluşur. 

MEMENİN GELİŞİMİ 

Meme gelişimi ne zaman başlar?

Meme gelişiminin ilk fazı anne karnındayken 6. haftadan itibaren başlar. Gebeliğin sonunda meme başı ve buna bağlı süt kanalları oluşmuştur. 

Ergenlik dönemi ile birlikte memede 2. değişim fazı başlar. Yumurtalıklardan östrojen hormonunun salgılanmaya başlaması ile birlikte yağ ve destek dokusu meme bölgesinde artar ve meme büyümeye başlar. Bu sırada süt kanalları da bu büyümeye katılır. Genellikle memede görülen bu değişiklikler. Kasık ve koltuk altın bölgelerinde kıl gelişimi ile birlikte başlar. 

Kadının adet görmeye başlaması ile birlikte meme dokusu gelişerek süt kanlarlının ucunda süt bezleri oluşur. Memenin ergenlikle başlayana gelişimi her kadın için farklı seyreder. Her adet döneminde meme dokusu bir miktar daha gelişir ve bu gelişim 30 lu yaşlara kadar devam eder. 

Memenin gelişimi sırasında ortaya çıkan bazı sorunlar nedeni ile meme gelişimi hiç olmayabiliri, eksik olabilir, asimetrik olabilir, fazla olabilir. Bu gelişim sorunları memenin yapısal gelişim hastalıklarıdır. 

Adet görme döneminde memede hangi değişiklikler olur?

Her adet döneminde, vücutta çeşitli hormonların değişimi söz konusudur. Adetin ilk döneminde salgısı artan östrojen hormonu etkisi ile memedeki süt kanalları büyümesi artar. Bu dönemde artmış olan östrojen hormonunun etkisi ile adet döneminin ortalarında yumurtlama meydana gelir. Bunu takiben progesteron hormonu artışı başlar; bu da süz bezlerinin gelişmesini sağlar. Bu sırada memede su tutulumu artar, meme gerilir ve hassaslaşır. Adet görmeye yakın zamanda çıkan ağrı ve hassasiyetin sebebi, memedeki bu gelişmedir. Bu tip ağrıların meme kanseri ile ilgisi yoktur. 

Adet görmeye yakın zamanda memenin dıştan elle hissedilen yapısı da değişir; süt bezlerinin gelişimi ile memede çeşitli kitle yapısında oluşumlar hissedilebilir. Bu nedenle kendi kendini muayene adet sonrasında yapılmalıdır. 

Memede görülen bu değişim gebelik gerçekleşirse doğacak bebeğin beslenmesi için yapılan ön hazırlıktır. Eğer gebelik gerçekleşmez ise, adet görmenin başlaması ile dönem sona erer. Artmış olan hücreler diğer hücreler tarafından yok edilir. Memede tutulan su miktarı normale döner. Bunun sonucu memede hissedilen ağrı geçer veya azalır. 

Gebelik Ve Emzirme Döneminde Memede Görülen Değişiklikler

Memenin tam gelişimi ancak doğum ile gerçekleşir. Meme başlayan değişiklikler gebeliğin en erken bulgularından birisidir. Areolada başlayan değişliklere ek olarak meme büyümeye başlar. Süt kanallarının ve süt bezlerinin gelişmesi sonucu memede ağrı, meme başında ağrı, yanma gibi şikayetler olur. Gebeliğin erken döneminde süt kanalları ve süt bezlerinin gelişmesi olur; ileri döneminde ise süt bezlerinde bulunan hücrelerin süt veren hücrelere dönüşmesi tamamlanır. 

Gebeliğin 5 veya 6. ayından itibaren memeler süt üretecek kapasiteye ulaşırlar. Bu sırada meme üzerinde östrojen ve progesteron gibi hormonların yanı sıra FSH (follicle stimulating hormone), LH (luteinizing hormone)), prolaktin, oksitosin, ve HPL (human placental lactogen gibi çeşitli hormonların etkisi vardır. 

Damarların belirginleşmesi, areolanın renginin koyulaşması, memenin büyümesi değişiklikler gözlenir. Memedeki tüm değişikliklerin tek sebebi yeni doğacak bebeğin beslenmesi için hazırlık yapılmasıdır. 

Menopoz Döneminde Görülen Değişiklikler

Menopozun yaklaşması ile birlikte östrojen ve progesteron hormonlarının seviyesinde salınımlar başlar; hormonların kan seviyesinde aşırı derecede azalış gözlenir. Östrojen hormonunun etkisinde olan tüm dokularda ki meme de bunlardan birisidir, gerileme başlar. Süt bezlerinde gerileme olur, bağ ve destek dokusunda su miktarı azalır(dehidratasyon), elastisite kaybolur. Bunun sonucu meme sarkar. 

MEMEDE MUAYENE BULGULARI

Gözleyerek Yapılan Muayene Bulguları 

Meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği,

Bazen memede kitle olmadan, doğrudan meme derisinde bazı değişikliklerle kanser başlayabilir.Meme derinin bir bölgesinde kızarıklık, kalınlaşma, portakal kabuğu gibi yer yer çekintilerin ortaya çıkması, kanserin ilk bulgusu olabilir. 

Meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara olması,

Özellikle meme başı çevresinde ortaya çıkan kızarıklık, yara gibi değişiklikler memede bir kitle olmasa bile kanser bulgusu olabilir. 

Memede veya meme başında içeri doğru çekinti olması,

Bazı kadınlarda çocukluktan itibaren her iki meme başı da içe çekik olabiliyor. Kanser açısından önemli olan, tek memenin başının son zamanlarda içeri çekilmesi. Böyle bir durumda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor. 

Meme başlarının pozisyonlarında değişiklik

Meme başlarının pozisyonlarında da değişiklik olabiliyor. Meme başı bir tarafa doğru çekilebiliyor. Bu da bir kanserin belirtisi olabilir. 

Memenin şeklinde değişiklik

Genellikle her iki meme simetrik değildir ve bir meme diğerinden daha büyük olabilir. Bu normal bir yapıdır. Bazen memelerin genel yuvarlaklığında veya şeklinde de değişiklik olabilir. Kanser açısından önemli olan, sonradan gelişen simetri değişikliğidir. 

Meme Başından Gelen Akıntı

Memenin bir salgı bezi olması nedeni ile zaman zaman meme başından akıntı gelebilir. Çoğu zaman önemli olmamakla birlikte nadir de olsa bir kanser belirtisi olabilir; bu nedenle uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. 

Meme başından akıntı nedir?    

Meme dokusu bir salgı organı olması nedeni ile devamlı olarak sıvı üretiliyor. Üretilen bu sıvı süt kanallarından tekrar geriye emiliyor. Bazı durumlarda bu sıvının emilmesi yetersiz olunca bu sıvı meme başından dışarı akabilir. Meme başı akıntısının büyük bir kısmı normal veya memenin kanser olmayan değişiklikleri ile ilgilidir. 

Hangi akıntı şekli önemlidir?

Özellik taşıyan meme akıntısı, akıntının meme başını sıkmadan kendiliğinden gelmesidir. Bu durum, sütyenin veya çamaşırın ıslanması şeklinde fark edilir. 

Meme başından gelen akıntının sebepleri nedir?

  • Hormon bozuklukları
  • Süt kanalı yapısı bozuklukları
  • Kullanılan bazı ilaçlar
  • Süt kanalı içinde bulunan kitleler
  • Papillom
  • Kanser

Süt kanalı içinde bulunan kanser dokusu burada irritasyona neden olarak su gibi berrak veya kanlı akıntıya neden olabilir. 

Meme başından gelen akıntının araştırılması nasıl yapılır?

Meme başından akıntı gelen her kadın mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Hekim tarafından muayene edilerek akıntının niteliği incelenir.

Mamografi ve meme ulutrasonu gibi tetkikler yapılarak akıntının sebebi araştırılır. 

Eğer kanlı veya su gibi berrak bir akıntı var ise akıntıdan örnek alınarak patolojiye gönderilir ve akıntının hücresel yapısı incelenir. 

Elle Yapılan Muayene Bulguları

Memede kitle

Kadınların büyük bir çoğunluğu, hayatlarının bir döneminde memelerinde bir sertlik fark ediyorlar. Böyle bir durumda akla ilk olarak kanser geliyor. Bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu tümörler. Bununla birlikte araştırılmaları gerekiyor. 

Elinize gelen kitle 2 farklı yapıdan biri olabilir. Kitle, içi sıvı dolu bir kese olabilir. Buna kist diyoruz. Kistler genellikle adet zamanları daha da büyür ve ağrılıdırlar. Özellikle menopoz öncesi 40 lı yaşlarda daha sık görülür. Diğer bir olasılık da, içi farklı bir doku ile dolu bir kitle olabilir; buna da solid kitle diyoruz. Bu iki farklı yapıyı ayırmanın en iyi yolu kitlenin ultrason ile incelenmesidir. 

Kist

Kistler genellikle memenin iyi huylu tümörleridir. Boyutları birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişiyor. 25 yaş altındaki kadınlarda nadir, menopoza yaklaşmış kadınlarda daha sık görülüyor. 

Kistlerin içi iğne ile boşaltılarak içindeki sıvı incelenebilir. Eğer kanlı bir sıvı içeriyorsa, kistin ameliyatla çıkartılıp incelenmesi öneriliyor. Eğer menopoz sonrası hormon tedavisi gören bir kadında kist ortaya çıkmışsa, içerdiği sıvı kanlı olsun veya olmasın patolojiye gönderilerek incelenmesi öneriliyor. 

Eğer bir kist iğne ile boşaltıldıktan sonra 4-6 hafta içinde tekrar ediyorsa, ameliyatla çıkartılması önerilebilir. Ayrıca kistin bir kısmı, solid dediğimiz meme dokusundan farklı bir yapı içeriyorsa, yine kistin ameliyatla çıkartılması öneriliyor. 

Solid (katı) kitle

Memede sıvı içermeyen, içi farklı hücrelerle dolu olan kitlelere solid kitle diyoruz. Solid kelimesi katı anlamına geliyor. Solid kitlelerin kanser olma olasılıkları kistlere göre daha yüksek. Genç bir kadının memesinde saptanan solid bir kitlenin kanser olma olasılığı yüksek değil: Yaş ilerledikçe kanser olasılığı artıyor. 40 yaş üzerindeki bir kadının memesinde saptanan solid bir kitle, aksi ispat edilene kadar kanser şüphesi taşır bu nedenle mutlaka araştırılması gereklidir. 

Memede saptanan kitle, mamografi ve ultrasonla değerlendirilerek kanser olma olasılığı araştırılır. Bu yöntemlerle kesin teşhis koymak mümkün değil. Ancak kitleden alınan parçanın patolojide incelenmesiyle kesin tanı konabiliyor. 

Koltuk altında ele gelen bir kitle

Koltuk altında ele gelen bir kitle, birçok nedene bağlı olan bir lenf bezi büyümesi olabilir; fakat bazen meme kanserinin ilk bulgusu da olabilir. Bu nedenle eğer elinizde ve kolunuzda son zamanlarda bir İnfeksiyon geçirmediyseniz, bu kitlenin incelenmesi gerekiyor.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.