facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-iconJimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Polikistik Over

İnfertilite nedenleri arasında yumurtlama bozukluğu (anovülasyon) önemli bir yer tutmaktadır.PCO ‘da anovülasyon yaparak kadın infertilitesine neden olur.PCO da düzensiz adet ,tüylenme ,cilt bozuklukları ,yumurtlama bozukluğu gözüken tablodur.   

PCO olgularında infertilite tedavisi öncesinde geniş bir değerlendirme yapılmalıdır.Endometrial hiperplazi,diabet,obezite insülin direnci gibi sorunlar iyice değerlendirilmelidir.

PCO lu infertil hastalarda tubal faktör yada erkek faktörü gibi nedenler yok ise tedaviye en basit yöntemlerle başlanmalı daha sonra daha komplike tedavi yöntemlerine geçilmelidir.Örneğin obez hastalarda öncelikle zayıflama daha sonra ise tıbbi tedaviye geçilmeli,insülin direnci olan hastalarda antidiabetikler öncelikle kullanılmalıdır.

PCO hastalarında üremeye yardımcı tedaviler aşılama veya IVF giderek artan sıklıklarla uygulanmaktadır.Bu tip hastalarda özellikle ilaç dozunun ayarlanması oluşabilecek hiperstimülasyon (yumurtalıkların aşırı yanıtı) riskini azaltmak için çok önemlidir. 

PCO Ve Abortus 

PCO yumurtlama bozukluğu olan hastaların yaklaşık %75 ini oluşturur.Erken gebelik kayıplarının nedenleri arasında PCO sendromu önemli bir yer işgal etmektedir.LH yüksekliği,insülin direnci ,obezite nedenleri arasındadır. 

Abortus Nedenleri:Luteal faz defekti,PCO sendromu ,prolaktin yüksekliği tiroid hastalıkları ,kontrol altında olmayan diabetes mellitus,ileri yaş gebelik sayılabilir. 

Bazı olgularda rahim içerisinde embriyo tutunması ile ilgili problemler tespit edilmektedir.Bu tip hastalarda gebeliğin devamı için desteğin yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

PCO da tedavi seçenekleri

PCO da tedavi seçenekleri olarak yaşam stilinin değiştirilmesi,klomifen sitrat,insülin sensitize edici ajanlar ,gonadotropinler ,laparoskopik ovaryan drilling(yumurtalıklarda pencere açılması),ART sayılabilir. 

Diyet ve egzersiz:

-Yaşam şeklinin değiştirilmesi: Özellikle karın çevresinde belirgin yağlanma var ise diyet programına alınması ,tedavi öncesi folik asit başlanması,sigara içiliyorsa bırakılması ilk yapılacaklar olarak sayılabilir. 

-Obezite: Obezitenin yumurtlama bozukluğu ile ,gebelik kaybıyla ve geç gebelik komplikasyonlarıyla (preeklamsi,gestasyonel diabet )beraber seyrettiği açıktır.PCO’ lu obez hastalardan kilo verilmesi halinde hem tedavi başarısı hem de canlı doğum oranı artmaktadır.

Obez hastalarda erkeklik hormonunun salgılanması ile ilgili bozukluk saptanmaktadır.

PCO lu hastalarda olmayanlara göre daha yüksek oranda hipertansiyon görülme olasılığı vardır. Karın çevresindeki yağlanmanın artması ile birlikte kardiyovasküler ve koroner arter hastalıkları görülme olasılığı artmaktadır. 

-Egzersiz:Düzenli egzersiz ile vücuttaki insülin direncinin azaldığı ve kilo kontrolü sağlandığı çalışmalarla desteklenmiştir. 

-İnsülin Duyarlılığını Arttıran Ajanlar:PCO lu kadınlarda metformin gibi insülin duyarlılığını arttırıcı ilaçlar kullanılmaktadır.Bunun vücuttaki yumurtlama bozukluğunun tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir.PCO lu hastalarda böbrek,karaciğer veya kalp hastalığı riski yoksa metformin gibi ajanlar kullanılabilir.Metformin kullanımı sadece glikoz intoleransı olan hastalarla sınırlandırılmalıdır. 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE IVF 

PCO da tanı kriterleri olarak anovulasyon klinik ve-veya biyokimyasal androjen hormon yüksekliği ,USG de yumurtalıkların polikistik görünümü sayılabilir.PCO hastalarında insülin direnci ve yüksekliği görülmektedir.

PCO lu infertil hastalarda klomifen sitrat ve gonadotropin gibi iğnelerle yumurtlama fonksiyonu desteklenmektedir.Eğer ilişki zamanlaması yapılacaksa klomifen sitrat,aşılama yapılacaksa gonadotropinler tercih edilmelidir.PCO ya ilave olarak endometriozis yada pelvik adezyon (yapışıklık)düşünülüyorsa cerrahi olarak drilling dediğimiz yumurtalıklara delik açılma işlemi yapılabilir.Eğer drilling sonrası 6 hafta içinde adet düzensizliği düzelirse hastanın bu işlemden dolayı fayda görme olasılığı oldukça yüksek olarak kabul edilebilir.


Yapılan iğne tedavisiyle ortaya çıkabilecek en önemli problemler çoğul gebelik ve OHSS dir.Günümüzde düşük doz protokoller tercih edilerek bu iki komplikasyonun önüne geçilmek istenmektedir.Özellikle kilolu hastalarda ilaç kullanımı fazla olacağı için tedavi öncesinde hastanın kilo vermesi önerilir.

Tedavici öncesinde hastanın tiroid bezinin değerlendirilmesi çok önemlidir.Tiroid bezinin az veya çok çalışması gebelik oluşumunu etkilemektedir.Bu nedenle tedavi öncesinde tiroid beziyle ilgili bir problem varsa mutlaka düzeltilmelidir.

PCO da artmış LH düzeylerinin döllenme oranlarını azalttığı, yumurta olgunlaşmasını ve embriyo kalitesini bozduğu ,artmış düşük riskine yol açtığı düşünülmektedir.Aynı zamanda androjen hormonu ve insülin seviyesinin yüksekliği de yumurta kalitesini değiştirebilir.

PCO hastalarında yüksek E2 düzeyi rahim içerisine embriyonun yerleşmesini etkileyebilir.Bu nedenle 5. gün transferi daha doğru gibi gözükmektedir.

PCO lu hastalarda artmış LH düzeyini kontrol amacıyla agonist ve antagonist gibi çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.

Hastanın yaşına ,fiziksel özelliklerine ,muayene bulgularına bağlı olmak üzere tedavi protokolleri düzenlenir.Olası riskleri önlemek amacıyla PCO lu hastalarda yakın takip yapılmalıdır.Özellikle hiperstimülasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.