facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-iconJimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Rahim Kanseri

Rahim kanseri kadın genital bölge kanserleri arasında en sık görülenidir. Kadınlardaki bütün kanserler arsında ise 4. Sırada yer almaktadır.
Başlıca 2 çeşidi vardır;
En sık görülen rahim kanseri rahim içini döşeyen tabakadan kaynaklanan kanserdir. Buna endometrium kanseri adı verilir.
Diğer çeşidi ise rahim duvarındaki kas tabakasından veya bağ dokusundan kaynaklanan kanserlerdir. Bunlara sarkom adı verilir. Sarkomlar daha hızlı ilerler. Çok nadir görülürler.

RAHİM KANSERİ İLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Yaş: rahim kanserlerinin büyük kısmı kadınlarda menapoz sonrası görülmektedir.
Hormonlar: kadın vücudunda estrojen senviyesinin uzun süre yüksek kalması , ve bunun progesteron hormonu ile karşılanmaması durumunda rahim kanseri riski artar. Bu durumlar sıklıkla menapozun başlama dönemlerinde, polikistik over hastalarında, görülür.
İlaç kullanımı : kontrolsüz estrojen kullanımı da uzun sürede rahim kanseri riskini arttırmaktadır.
Ağırlık: ideal kilonun % 25 fazlası durumunda rahim kanseri riski belirgin derecede artmaktadır. Ağırlık arttıkça kanser riski de artmaktadır.
Şeker hastalığı ve tansiyon gibi bazı kronik hastalıklarda da ileri yaşlarda rahim kanseri riski artmaktadır.
Bazı ailelerde göğüs , barsak ve genital bölge kanserlerinin genetik geçişi vardır. Bu gibi durumlarda gen mutasyonu ile ilgili testler yapılarak kanser riski anlaşılabilir.

BELİRTİLER 
Rahim kanseri erken belirti veren bir kanser türüdür. Bu da tedavide kanserin erken tanısının konup tedavi şansını attırmkatadır.
En sık rastlanan belirti düzensiz vaginal kanamalarıdr. Bu kanamalar menapoz öncesi düzensiz kanamalar şeklinde ortaya çıkabilir. Menapoz sonrası ortaya çıkan her türlü vaginal kanama anormaldir. Dikkatle incelenmesi gerekir.
Kanserin ilerlemiş evrrelerinde ise karında ağrı, şikinlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

TANI 
Rahim kanserine yönelik bir tarama testi yoktur. Tanı rahim içini döşeyen tabakadan ( endometriumdan ) biopsi alınması ile konur.
Her türlü uzun süren anormal vaginal kanamalarda, menapoz sonrası kanamalarda mutlaka endometrıum biopsisi alınmalı , ve rahim kanseri ekarte edilmelidir.
Menapoz sonrası endometrıumun fazla kalın olması durumunda da biopsi alınır.

TEDAVİ
Öncelikle cerrahi girişim ile kanserli organ çıkarılır. Cerrahi girişim sırasında hastalığın evresi de belirlenir.
İleri evre kanserlerde ayrıca tedaviye radyoterapi ve kemoterapi eklenebilir. Ya da ileri evre olup cerrahi girişim yapılamayan hastalarda sadece radyoterapi ve kemoterapi kullanılabilir.
Tedavi sonrası hastalar tekrarlama olasılığına karşı yakından izlenir. Erken evre hastalar % 90 tam olarak iyileşmektedir. İleri evre olgularda ise iyileşme % 15-20 kadardır.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.