facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-icon Jimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

20. gebelik haftasından önce 3 veya daha fazla gebelik kaybı olarak tarif edilebilir.

Çiftlerde yaklaşık %50 olarak herhangi bir neden bulunamaz.

Hem anne hem de bebeğe ait nedenler olabilir.

Tüm gebelerde düşük oranı %10-20 arasında değişiklik gösterir.

Anne ileri yaşta ise düşük ihtimali artış gösterir.

Tekrarlayan kayıp yaşayan kadınların 1.derece akrabalarında da risk artışı vardır.

İlk 3 aydaki düşüklerde yaklaşık %50 civarında genetik nedenler sorumludur. Daha çok sayısal kromozomal anormallikler vardır.(Trizomi 13,16,18,21 gibi)

35 yaşın altındaki kadınlarda %10 olan anöploidi oranı 40 yaş üzerinde yaklaşık %50'lere ulaşmaktadır.

Kadının over rezervi zayıfsa da abort riski dolaylı olarak artış gösterir.

Erkeğe ait sperm faktörü varsa yani sperm sayı ve morfoloji de hafif azalma olması durumunda da abort riski yükselir.

PGT yönteminde embriyo anne rahmine verilmeden incelenebilmektedir.Böylelikle sağlıklı embriyolar ayırt edilerek transfer imkanı elde edilebilir.Gebelik kayıp oranları 3'te 1'e kadar düşürülmüş olur.

Tekrarlayan kayıpların yaklaşık %10'unda hormonal faktörler sorumludur.

Troid bezi hastalıklarından hipotiroidi de infertilite ve artmış düşük oranları yönünden artış vardır.

Kadınlarda vücut kitle indexi (BMI) arttıkça da düşük riski artış gösterir.

Prolaktin hormonun yükseldiği durumlarda da antifostolipid antikor seviyesi yüksektir.Luteal faz yetmezliklerinde de düşük riski artış göstermektedir.

Tekrarlayan kayıp yaşayan kadınlarda %10-15 oranında antifosfolipid sendromu tanısı konabilir.Bu hastaların gebeliklerinde preeklampsi ve plesantal yetmezlik riski artmıştır.

Antifosfolipid sendromunda plesantal damarlarda tıkaçlar dolaşım bozulmasına yol açar.Tanı da lupus antihoagülan, antikardiyolipin antikor,antiB2 glikoprotein 12 hafta ara ile 2 kez bakılır ve en az 2 tanesinin (+) olması gerekir.

Antifosfolipid sendromlularda gebelik kayıpları daha çok 10. haftadan sonra olur. Tekrarlayan kayıplarda %20 olarak saptanır. Gebelerde ise mutlaka HELLP yönünden dikkatli olunmalıdır.

Proflaktik heparin ve düşük doz aspirin kullanımının gebelik kaybını %50 azalttığı idda edilmiştir.

Kalıtımsal trombofili olarak Faktör V Leiden Mutasyon, protrombin gen mutasyonu, antitrombin 3 eksikliği, pr S ve C eksikliği, MTHFR gen mutasyonuna bakılır.

En sık faktör v leiden mutasyonu ve protrombin gen mutasyonuna bakılır. Bunlar tekrar eden geç kayıplardan sorumludur.

Şiddetli trombifilisi olanlarda yüksek doz heparin gerekebilir.

Tekrarlayan kayıplarda uterus şekil bozuklukları da sorumlu olabilir. Yaklaşık %15'lik bir yer tutar. En sık Septat uterus görülür. Konjenital anomalilerin yaklaşık %50'sinden sorumludur.Tedavi olarak septum rezeksiyonu histeroskopik yapılır.

Çift rahim var ise metroplasti denen operasyon yapılır.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.